DÂY THUN CHỮ BÓNG

DÂY THUN CHỮ BÓNG

DÂY THUN CHỮ BÓNG

DÂY THUN CHỮ BÓNG

DÂY THUN CHỮ BÓNG
DÂY THUN CHỮ BÓNG
Tiếng việt Japan Tiếng Trung

DÂY THUN CHỮ BÓNG

Thun loại 2
Thun loại 2

Tên: Thun loại 2
Nguyên liệu: su + poly thường

Thun loại 1A
Thun loại 1A

Tên : Thun loại 1A
Nguyên liệu: su trần + poly

Thun loại 1
Thun loại 1

Tên: Thun loại 1
Nguyên liệu: su bọc + nylon

Thun 1S
Thun 1S

Tên: Thun 1S
Nguyên liệu: spandex + nylo

Thun nylon mượt
Thun nylon mượt

Tên: Thun nylon mượt
Nguyên liệu: spandex + nylon mượt

Thun bóng
Thun bóng

Tên : Thun bóng
Nguyên liệu: spandex + sợi bóng

Thun bóng
Thun bóng

Nguyên liệu : spandex + sợi bóng

DÂY THUN CHỮ BÓNG: LT169
DÂY THUN CHỮ BÓNG: LT169

Dây thun chữ bóng được dệt bằng chất liệu Spandex và sợi Nylon bóng

Kích thuớc phổ biến: 25mm - 40mm

Màu sắc: Theo nhu cầu của quý khách hàng

Facebook
backtop